XV Konferencja Naukowo-Techniczna

pt. "Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych"

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu: Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, pt.: Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych,
która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 r.

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu prezentację aktualnych dokonań w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także dyskusję na temat kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

dr inż. Waldemar Odziemczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr inż Alicja Sadowska, dr inż. Sławomir Jastrzębski
Sekretarze Konferencji

30.04.2021 Termin wniesienia opłaty konferencyjnej
30.04.2021 Termin nadsyłania streszczeń referatów
14.05.2021 Termin nadsyłania posterów
24.05.2021 Termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji jako słuchacz oraz wniesienia opłaty
25.05.2021 Termin nadsyłania prezentacji referatów
APGI_Komunikat_nr_1 (pdf, 103,01 kB)
APGI_Komunikat_nr_2 (pdf, 208,13 kB)
APGI_Komunikat_nr_3 (pdf, 191,42 kB)

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Adres

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1 pok. 302
00-661 Warszawa
Z dopiskiem: KONFERENCJA APGI 2021

E-mail

gik-apgi@pw.edu.pl
alicja.sadowska@pw.edu.pl

Telefon

+48 22 234 7695