Program sesji posterowej

Sesja IV Posterowa (Mała Aula PW)
Czwartek, 22 października 2015 r., godz. 17:05–17:35 

przewodniczą: prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska

 1. Ireneusz Wyczałek
  Łączne obliczenie przemieszczeń punktów w oparciu o pomiar tachimetryczny
 2. Bogdan Wolski, Cezary Toś, Michał Grodecki
  Monitoring ścian szczelinowych w praktyce
 3. Waldemar Odziemczyk
  Analiza stałości bazy odniesienia na przykładzie monitoringu przemieszczeń pionowych zapory Zatonie
 4. Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Henryk Bryś
  Niwelacja precyzyjna z zastosowaniem zwierciadeł autokolimacyjnych
 5. Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Izabela Wilczyńska
  Zastosowanie niwelatora DNA03 do precyzyjnych poziomych pomiarów prostoliniowości prowadnic na przykładzie łoża tokarki
 6. Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Kazimierz Ćmielewski, Marek Kaczorowski, Bartłomiej Ćmielewski
  Ocena stałości osi celowej instrumentów geodezyjnych (TC2003 i DNA03) podczas automatycznych pomiarów odległości, kątów pionowych, kierunków poziomych i wysokości w podziemnych korytarzach Laboratorium Geodynamicznego CBK PAN Książ
 7. Waldemar Odziemczyk, Krystian Sum
  Badanie zmian położenia osi celowej w tachimetrze Leica TDA 5005
 8. Krzysztof Mąkolski, Monika Rak, Marzena Kruszakin, Joanna Górska, Paweł Gawłowski
  Określenie wpływu poprawności konstrukcji precyzyjnych łat niwelacyjnych na dokładność wyznaczania przewyższeń metodą niwelacji geometrycznej
 9. Olga Grzeja, Krzysztof Mąkolski, Kazimierz Ćmielewski
  Ocena przydatności wybranych metod geodezyjnych do badania pionowości stalowych budowli wysmukłych
 10. Krzysztof Karsznia
  Ocena zastosowania automatycznych pomiarów deformacji konstrukcji betonowo-drewnianej
 11. Janina Zaczek-Peplinska, Michał Grzyb
  Analiza statystyczna wartości intensity (TLS) zarejestrowanych na powierzchni konstrukcji betonowej
 12. Jakub Stefan Markiewicz, Dorota Zawieska
  Ocena danych z naziemnego skaningu laserowego w pomiarach powierzchni obiektów przemysłowych
 13. Anna Adamek, Jakub Stefan Markiewicz
  Próba automatyzacji pozyskiwania i przetwarzania danych z TLS w procesie generowania mapy do celów prawnych i projektowych — studium przypadku
 14. Ewa Świerczyńska
  Wykorzystanie kul referencyjnych do badania metrycznych właściwości naziemnego skanera laserowego
 15. Krzysztof Mąkolski, Patrycja Czechowicz, Agnieszka Drynda
  Ocena dokładności wyznaczania przemieszczeń pionowych reperów kontrolowanych rozmieszczonych w przejściu podziemnym pod rondem Reagana
 16. Maria Pokarowska
  Porównanie odpornych estymatorów dla sieci niwelacyjnych w symulacjach Monte Carlo
 17. Iwona Jankowska
  Rola dokładności wyznaczania konwergencji wyrobisk w aspekcie zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych w kopalniach soli
 18. Wojciech Pachelski, Dorota Latos, Bogdan Kolanowski, Ryszard Sołoducha, Krzysztof Baszkiewicz
  Algorytm wyszukiwania pomiarów odstających w szeregach czasowych podczas monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w czasie rzeczywistym

Wersja do pobrania w formacie PDF

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.